Privatlivspolitik

Sådan behandler PAION Scandic ApS dine personoplysninger (direkte markedsføring)

PAION Scandic ApS respekterer dine personoplysninger og ret til privatliv. Nedenfor kan du derfor læse om, hvem vi er, og hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du samtykker til at modtage direkte elektronisk markedsføring fra os.

PAION Scandic ApS er en farmaceutisk virksomhed, hvis moderselskab PAION AG har hovedsæde i Aachen, Tyskland. Vores mission er at være en førende specialiseret farmaceutisk virksomhed indenfor anæstesi og kritisk pleje ved at bringe nye produkter på markedet til gavn for patienter, læger og andre interessenter i sundhedsvæsenet.

 1. PAION Scandic ApS er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
  PAION Scandic ApS er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med dit samtykke. Du kan findes vores kontaktoplysninger nedenfor:
  PAION Scandic ApS,
  Svendborgvej 226,
  5260 Odense S, Danmark
  CVR-nr. 42265853
  E-mail: infodk@paion.com
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål af vores aktiviteter og produkter m.v.
  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.
 3. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  Vi behandler personoplysninger, som vi har modtaget og indsamlet fra dig herunder:
  – Almindelige kontaktoplysninger, såsom navn, tlf. e-mail m.v.
  – Almindelige oplysninger om dit professionelle virke, såsom arbejdstitel, arbejdssted m.v.
 4. Hvem deler PAION Scandic ApS mine personlige oplysninger med?
  Vi kan videregive dine personlige oplysninger til følgende kategorier af modtagere:
  – til vores samarbejdspartnere, herunder tredjeparts tjenesteudbydere og partnere, der leverer databehandlingstjenester til os, eller som på anden måde behandler personoplysninger til formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik,
  – til ethvert kompetent retshåndhævende organ, tilsynsmyndighed, regeringsorgan, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at offentliggørelse er nødvendig (i) i henhold til gældende lov eller forskrift, (ii) for at udøve, etablere eller forsvare vores juridiske rettigheder, eller (iii) for at beskytte dine eller andre personers vitale interesser,
  – til en potentiel køber (og dens agenter og rådgivere) i forbindelse med ethvert foreslået køb, fusion eller erhvervelse af en del af vores forretning, forudsat at vi informerer køberen, at denne kun må bruge dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik,
  – internt mellem vores koncernselskaber gennem vores administrationssystemer.
 5. Hvordan opbevarer PAION Scandic ApS mine personlige oplysninger?
  Vi anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte de personlige oplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. De foranstaltninger vi anvender, er designet til at give et sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen ved behandling af dine personlige oplysninger.
 6. Internationale dataoverførsler
  Dine personlige oplysninger kan blive overført til og behandlet i andre lande end det land, hvor du er bosat. Disse lande kan have databeskyttelseslove, der adskiller sig fra lovgivningen i dit land, og i nogle tilfælde er de muligvis ikke så beskyttende.Vores servere er specifikt placeret i Tyskland og Storbritannien. Det betyder, at når vi indsamler dine personlige oplysninger, kan vi behandle dem i et af disse lande. Storbritannien betragtes af Datatilsynet, som et sikkert tredjeland med tilstrækkeligt databeskyttelsesgrundlag.Vi har dog truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at kræve, at dine personlige oplysninger forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
 7. Hvor længe gemmer vi dine personoplysningerVi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, om vi har et sagligt formål med behandlingen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.Som udgangspunkt vil dine personoplysninger derfor blive slettet eller anonymiseret, når vi ikke længere har et samtykke til at sende dig markedsføring, medmindre vi er forpligtet til at gemme dine oplysninger efter lovgivningen.Er det ikke muligt enten at slette eller anonymisere dine personoplysninger (f.eks. fordi dine personlige oplysninger er blevet gemt i backup-arkiver), gemmer vi dine personlige oplysninger sikkert, og isolerer dem fra yderligere behandling, indtil sletning er mulig.
 8. Retten til at trække dit samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.Du kan også vælge specifikt at trække dit samtykke tilbage til at modtage fremtidig markedsføring ved at klikke på linket “afmeld” eller “fravælge” i de marketing-e-mails, vi sender dig, eller kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt. 1.
 9. Dine databeskyttelsesrettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:
  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  Ret til sletning
  I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte, som vigtige samfundsinteresser.
  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 10. Klage til datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 11. Opdateringer til denne fortrolighedserklæring
  Vi kan fra tid til anden opdatere denne privatlivspolitik, som reaktion på ændrede juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores privatlivspolitik, vil vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig i overensstemmelse med betydningen af ​​de ændringer, vi foretager. Vi indhenter dit samtykke til enhver væsentlig ændring af fortrolighedserklæringen, hvis og hvor dette er påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslove.Du kan se, hvornår denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger senest blev opdateret, ved at kontrollere datoen “sidst opdateret”, der vises øverst i denne fortrolighedserklæring.